Kindercoach

Kinderen en jongvolwassenen vanaf 12 jaar komen voor cruciale keuzemomenten in hun leven te staan die bepalend zijn voor de ontwikkeling van hun persoonlijkheid. Er gaat in deze periode nogal wat door hen heen.

Hoe zien anderen mij? Wat doe ik als ik word gepest of als ik anderen zie pesten? Hoe ga ik om met onzekerheid over mijn uiterlijk? Hoe reageer ik als ik word afgewezen? Wat wil ik later worden? Welke verwachtingen hebben mijn ouders van mij?

Vragen die op het eerste gezicht onschuldig lijken, maar die, als ze niet tijdig worden gehoord of onderkend, gevolgen kunnen hebben voor de persoonlijke ontwikkeling.
Het is daarom van belang om tijdig in te grijpen bij stagnatie of stress. Zo kan de schade van het inslijten van negatieve patronen worden beperkt of voorkomen. En dat scheelt weer in het volwassen leven!

Wat ik voor deze groep kan betekenen?

Speciaal programma
Via een speciaal op kinderen en jong volwassenen aangepaste Enneagram scan, is inzicht in hun persoonlijkheid te verkrijgen. Daarbij richt ik mijn aandacht vooral op de sociale en cognitieve vaardigheden en wat de (verborgen) talenten van het kind of jongvolwassene zijn. Als dit in kaart is gebracht, volgt intensieve begeleiding waarbij hun persoonlijke verhaal als leidraad dient. Doel is deze groep weer stevig in hun schoenen te laten staan en te laten groeien van young potentials naar young professionals.

Bij elk consult neem ik de privacy van kind / jongvolwassene strikt in acht. Zijn ze jonger dan 18 jaar dan is er nauw overleg met de ouders.