Werkwijze

Door welke bril kijk jij naar de wereld? Ben jij je bewust van hoe je overkomt bij een ander? Allemaal vragen die je inzicht geven in jezelf en die je leren of jij jezelf voldoende kent. Goudberg Consult houdt je een spiegel voor, waardoor in belangrijke mate bewustwording ontstaat van de eigen ingesleten (denk) patronen.

Ieder consult start met een Enneagram onderzoek. Wat is het zelfbeeld? Op welke primaire drijfveren is de persoonlijkheid gebaseerd? Wat zijn de passies? Wat zijn de valkuilen en welke afweermechanismen worden er gehanteerd?
Het Enneagram onderzoek geeft op deze vragen snel antwoord en brengt zo op een praktische en eenvoudige wijze de persoonlijkheidsstructuur in kaart.

Om er daarnaast achter te komen wat de werkelijke wensen en verlangens zijn en welke negatieve emoties een blokkade vormen, werkt Goudberg Consult met oefeningen uit het NLP, de Transactionele Analyse en het Systeemwerk en de Kernkwadranten van Ofman. Voor het stimuleren van verandering en groei worden de Creatiespiraal en de Ontknooping van Knoope toegepast.

Naast coach is Goudberg Consult ook inzetbaar als bemiddelaar met een adviserend karakter bij zakelijke conflicten of als sparring partner voor managers of directieleden. Als onafhankelijk adviesorgaan is Goudberg Consult in staat de juiste aanknopingspunten te bieden voor het oplossen van zakelijke geschillen of privé-kwesties.
Kortom Goudberg Consult fungeert als klankbord en maatje op persoonlijk en zakelijk vlak!

Goudberg Consult garandeert een vertrouwelijke behandeling van de verstrekte informatie. Vanzelfsprekend wordt informatie niet aan derden verstrekt zonder voorafgaande toestemming van de cliënt.